בנוי חדרים מחיר מבוקש
  5  2,090,000ש"ח

למכירה ברחוב איסר הראל

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
100מ"ר   4  2,180,000ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
100מ"ר 4  1.850.000ש"ח

למכירה ברחוב בן דוד המבוקש

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
126 מ"ר 5  2.250.000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
140 מ"ר 6  2.600.000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
82 מ"ר 3

למכירה ברחוב בעל שם טוב

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
180 מ"ר 6 4,200,000 ש"ח

למכירה באם המושבות

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
108 מ"ר 4 2,180,000 ש"ח

למכירה באם המושבות

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
85 מ"ר 3.5 1,370,000 ש"ח

למכירה במחנה יהודה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
110 מ"ר 4 2,170,000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
135 מ"ר 5.5 2,420,000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
160מ"ר 6 4,200,000ש"ח
בנוי חדרים מחיר מבוקש
120מ"ר 5 1,780,000ש"ח

למכירה ברחוב רחוב כץ 35

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
75מ"ר 3 1,170,000ש"ח

למכירה ברחוב חפץ חיים 14

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
5 2,550,000

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
 100מ"ר 4 2.100.000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
5.5 2,450,000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
5 2,150,000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
135 מ"ר 5.5 2,420,000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
102מ"ר 4 1,770,000ש"ח

למכירה באם המושבות הוותיקה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
120מ"ר 5 1,780,000ש"ח

למכירה ברחוב רחוב כץ 35

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
75מ"ר 3 1,170,000ש"ח

למכירה ברחוב חפץ חיים 14

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
375מ"ר 100מ"ר 3,050,000ש"ח

למכירה ברחוב הפלמח רעננה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
250מ"ר 240מ"ר 8 4,900,000ש"ח

למכירה בנווה עוז החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים