מגרש למכירה בנוה עוז הישנה

מגרש בנוי חדרים מרפסות חניות מחיר
650 מ"ר  100 מ"ר 4  5.000.000 ש"ח
בנוה עוז הישנה
בית ישן על מגרש של כ-650 מ"ר
מאושר לשתי יחידות

מוטי-052-5703636