בלעדי!!!! למכירה בכפר גנים

מגרש בנוי חדרים מרפסות חניות מחיר
500 מ"ר
ברחוב היבנר השקט
מגרש של כ-500 מ"ר
(אופציה לשתי יחידות)

מוטי-052-5703636