נכסים

בנוי חדרים מחיר מבוקש
 180 מ׳׳ר
2.750.000 ש"ח

למכירה דופלקס גג ענק

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
6
2.750.000 ש"ח

למכירה בכפר גנים ג׳

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
 125מ"ר   5  2,260,000ש"ח

למכירה ברחוב לודיוב

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
  5  2,090,000ש"ח

למכירה ברחוב איסר הראל

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
100מ"ר   4  2,180,000ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
135מ"ר   5
בנוי חדרים מחיר מבוקש
100מ"ר 4  1.850.000ש"ח

למכירה ברחוב בן דוד המבוקש

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
140מ"ר 6 חדרים שהומרה ל-4
בנוי חדרים מחיר מבוקש
145 מ"ר 5.5

למכירה באם המושבות

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
126 מ"ר 5  2.250.000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
140 מ"ר 6  2.600.000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
82 מ"ר 3

למכירה ברחוב בעל שם טוב

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
180 מ"ר 6 4,200,000 ש"ח

למכירה באם המושבות

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
108 מ"ר 4 2,180,000 ש"ח

למכירה באם המושבות

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
85 מ"ר 3.5 1,370,000 ש"ח

למכירה במחנה יהודה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
110 מ"ר 4 2,170,000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
135 מ"ר 5.5 2,420,000 ש"ח

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
160מ"ר 6 4,200,000ש"ח
בנוי חדרים מחיר מבוקש
102מ"ר 4 1,770,000ש"ח

למכירה באם המושבות הוותיקה

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
120מ"ר 5 1,780,000ש"ח

למכירה ברחוב רחוב כץ 35

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
75מ"ר 3 1,170,000ש"ח

למכירה ברחוב חפץ חיים 14

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים