סוקולוב 19

פינס

הנשיאים פ"ת

היבנר פ"ת

יהוד פ"ת

פסגת בן יהודה

רייק בעין גנים

יהלום

סוקולוב 15

צהל

סוקולוב 17

כרמלי