בנוי חדרים מחיר מבוקש
  5  2,090,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב איסר הראל

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
100מ"ר   4  2,180,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
100מ"ר 4  1.850.000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב בן דוד המבוקש

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
126 מ"ר 5  2.250.000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
140 מ"ר 6  2.600.000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
82 מ"ר 3
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב בעל שם טוב

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
180 מ"ר 6 4,200,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
108 מ"ר 4 2,180,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
85 מ"ר 3.5 1,370,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה במחנה יהודה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
110 מ"ר 4 2,170,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
135 מ"ר 5.5 2,420,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
160מ"ר 6 4,200,000ש"ח
בנוי חדרים מחיר מבוקש
120מ"ר 5 1,780,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב רחוב כץ 35

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
75מ"ר 3 1,170,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב חפץ חיים 14

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
5 2,550,000
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
 100מ"ר 4 2.100.000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
5.5 2,450,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
5 2,150,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
135 מ"ר 5.5 2,420,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
102מ"ר 4 1,770,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות הוותיקה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
120מ"ר 5 1,780,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב רחוב כץ 35

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
75מ"ר 3 1,170,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב חפץ חיים 14

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
375מ"ר 100מ"ר 3,050,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב הפלמח רעננה

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
250מ"ר 240מ"ר 8 4,900,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה בנווה עוז החדשה

לפרטים נוספים