נכסים

בנוי חדרים מחיר מבוקש
 180 מ׳׳ר
2.750.000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה דופלקס גג ענק

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
6
2.750.000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה בכפר גנים ג׳

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
 125מ"ר   5  2,260,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב לודיוב

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
  5  2,090,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב איסר הראל

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
100מ"ר   4  2,180,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
135מ"ר   5
בנוי חדרים מחיר מבוקש
100מ"ר 4  1.850.000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב בן דוד המבוקש

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
140מ"ר 6 חדרים שהומרה ל-4
בנוי חדרים מחיר מבוקש
145 מ"ר 5.5
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
126 מ"ר 5  2.250.000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
140 מ"ר 6  2.600.000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
82 מ"ר 3
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב בעל שם טוב

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
180 מ"ר 6 4,200,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
108 מ"ר 4 2,180,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
85 מ"ר 3.5 1,370,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה במחנה יהודה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
110 מ"ר 4 2,170,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
135 מ"ר 5.5 2,420,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות החדשה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
160מ"ר 6 4,200,000ש"ח
בנוי חדרים מחיר מבוקש
102מ"ר 4 1,770,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה באם המושבות הוותיקה

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
120מ"ר 5 1,780,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב רחוב כץ 35

לפרטים נוספים
בנוי חדרים מחיר מבוקש
75מ"ר 3 1,170,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב חפץ חיים 14

לפרטים נוספים