מגרשים ובתים פרטיים

מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
2.220.000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה בכפר גנים ג/נוה עוז החדשה

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
360 מ"ר 360 מ"ר
לפרטים נוספים

למכירה בבת גנים היוקרתית

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
275 מ"ר 300 מ"ר
לפרטים נוספים

למכירה בעין גנים השקטה

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
650 מ"ר 100 מ"ר 4  5.000.000 ש"ח
לפרטים נוספים

מגרש למכירה בנוה עוז הישנה

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
340 מ"ר 320 מ"ר 8
לפרטים נוספים

להשכרה בשכונת בלינסון פ''ת

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
500 מ"ר
לפרטים נוספים

מגרש למכירה בכפר גנים

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
550 מ"ר 300 מ"ר  5,500,000 ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה בבכפר גנים/נוה עוז

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
1100 מ"ר 300 מ"ר 8
לפרטים נוספים

למכירה בכפר גנים רחוב מרטין בובר

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
270 מ"ר 325 מ"ר 8
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
250 מ"ר 300 מ"ר 8
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
350מ"ר 340מ"ר 8 5,000,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב הפרטיזנים

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
375מ"ר 100מ"ר 3,050,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה ברחוב הפלמח רעננה

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
250מ"ר 300מ"ר 8 4,200,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה בנווה עוז החדשה

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
250מ"ר 240מ"ר 8 4,900,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה בנווה עוז החדשה

לפרטים נוספים
מגרש בנוי חדרים מחיר מבוקש
500מ"ר 180מ"ר 5.5 3,200,000ש"ח
לפרטים נוספים

למכירה בקיסריה רחוב המגדל

לפרטים נוספים